Wat is merkwaarden?

Merkwaarden, ook wel kernwaarden genoemd, geven aan wat voor je merk het allerbelangrijkste is. Het zijn de waarden waar je als merk in gelooft en die je als merk doorleeft. Ook dragen ze bij aan een duidelijk merkideaal. Merkwaarden geven je merk persoonlijkheid, karakter en kleur. Je kan het zien als de menselijke eigenschappen van je merk. Eigenschappen waarmee mensen zich in jouw merk kunnen herkennen en zich ermee willen verbinden. Merkwaarden vormen daarmee een belangrijk onderdeel van je merkidentiteit en maken je onderscheidend.

Waarom zijn merkwaarden belangrijk?

Merkwaarden zorgen voor verbinding, authenticiteit en onderscheidend vermogen. Heldere merkwaarden dragen dus bij aan het creëren van een eenduidig beeld van je merk. Ze maken je merk uniek en vormen het fundament voor alles wat je merk doet. Merkwaarden beïnvloeden of anderen zich juist wel of niet tot je merk voelen aangetrokken. Soms bewust, maar vooral onbewust (95%).Daarnaast zijn je merkwaarden sturend voor alles wat je doet. Het zijn waarden die kenmerkend zijn voor jouw merkpersoonlijkheid en die terugkomen in al je handelingen. Merken met duidelijk voelbare merkwaarden trekken de juiste mensen aan; zowel interne doelgroepen (medewerkers) als externe doelgroepen (klanten). Kortom: heldere, eigen merkwaarden maken jouw merk waarde(n)vol!

Hoe kom je tot goede merkwaarden?

Merkwaarden sluiten nauw aan op de overtuiging, visie en missie van je merk. Het is dan ook belangrijk deze onderdelen van de merkidentiteit helder te hebben en scherp te verwoorden om vervolgens te kijken welke waarden daar het beste bij passen. In onze strategische sessies kiezen we vanuit verschillende waardengebieden de zes belangrijkste waarden. Daarna kijken we samen naar de rangschikking hiervan. Welke waarde is het meest bepalend voor wie jullie zijn (sturende waarde)? Welke waarden geven karakter aan jullie identiteit (kleurende waarden)? En wat zijn de ankers van jullie identiteit (fundamentele waarden)? Een kleine verschuiving in de waardenpiramide, zorgt weer voor een heel andere focus. We kijken samen welke het belangrijkste is en of deze waarden ook intern geleefd (kunnen) worden.